آرتریت روماتوئید جوانان

آرتریت روماتوئید جوانان چیست؟

Posted Leave a commentPosted in فیزیوتراپی بیماری های روماتیسمی

آرتریت روماتوئید جوانان آرتریت روماتوئید جوانان نوعی بیماری خودایمنی و شایع ترین آرتریت دوران کودکی و جوانی است که اغلب به دلیل اختلال در سیستم ایمنی رخ می دهد. آرتریت ایدیوپاتیک جوانی و آرتریت مزمن جوانی از دیگر نام های این بیماری هستند. این بیماری شایع ترین نوع آرتریت بدون علت شناخته شده است که […]

فیزیوتراپی بیماری های روماتیسمی

فیزیوتراپی بیماری های روماتیسمی

Posted Leave a commentPosted in فیزیوتراپی بیماری های روماتیسمی

فیزیوتراپی بیماری های روماتیسمی یکی از ناراحت کننده ترین و رایج ترین مشکلات بیماری های روماتیسمی آتروفی و ضعف مفاصل و تاندون هاست، که منجر به کاهش و اختلال در عملکرد اندام می شود. از دست دادن حرکت و درد مزمن شایع ترین شکایاتی هستند که مراجعه کنندگان به کلینیک های فیزیوتراپی دارند. تنظیم فعالیت […]